Male healthcare worker washing hands

Sjukhus och hälsovård

Känn dig trygg. Vattenlösningar för vård- och omsorgsanläggningar.

GF Piping Systems erbjuder en portfölj av system och produkter inriktade specifikt för behoven hos vård- och omsorgsinrättningar. Vår breda produktportfölj möjliggör fullständig systemintegritet, och våra automationslösningar ger stressfri drift och maximerar effektiviteten i det löpande underhållet.

Vi är banbrytande inom rörsystem och teknik som levererar säkra och effektiva vattenledningssystem i byggnader. Med avancerade lösningar som möter de distinkta behoven hos vård- och omsorgsinrättningar och möjliggör kundanpassad rapportering  för ditt företag. Skräddarsydda för att säkerställa att anläggningar kan vara mer energieffektiva och ge högsta nivå av säkerhet och komfort för både patienter och personal, har vi designat våra lösningar för att förbättra hållbarheten, överträffa efterlevnaden och sänka underhållskostnaderna - idag, imorgon och in i framtiden.

Säkrad hygien

Förebygg och skydda mot sjukdomar med säkert, rent vatten – ett grundläggande inslag i medicin och vård.

Säkrad effektivitet

Hantera resurser, förhindra vattenförlust och spara energi med digitaliserade systemkontroller och miljövänlig design.

Säkrad livslängd

Dra nytta av lösningar designade utifrån krav som uppfyller de högsta hygienkraven och är utformade för att hålla i längden.

Säkrad kvalitet

Maximera effektiviteten i ditt vattensystem med datainsikter via våra unika molnverktyg och plattform.

Hycleen Automation System

Hycleen Automation-systemet är den digitala allt-i-ett-lösningen för vård- och omsorgsinrättningar för att hantera och optimera sitt vattensystem. Det revolutionerar sanitära automationsprocesser och säkerställer en säker försörjning av dricksvatten på sjukhus och vårdinrättningar. Hycleen upprätthåller konsekvent säkra temperaturer i varmt och kallt vatten i hela byggnader genom att se till att sensorer, ventiler och programvara fungerar tillsammans. Intelligent programvara digitaliserar de annars komplexa och underhållsintensiva manuella processerna för hydraulisk balansering och spolning av vattensystemet.

Hycleen
Hycleen

Omfattande vattenhanteringslösningar

Våra vattenhanteringslösningar är designade för lång livslängd, återvinningsbarhet och maximal effektivitet vid distribution av varmt och kallt vatten. På så sätt minimerar vi din miljöpåverkan under ditt systemets livslängd. Genom hela våra globala tillverkningsanläggningar har vi åtagit oss att minska CO₂-utsläppen med 21 % till 2025 inom våra produktionsprocesser och anläggningar och se till att sociala eller miljömässiga fördelar följer med 70 % av all produktförsäljning.

En partner från specifikation till drift

Våra specialiserade designteam tillhandahåller projektstöd varje steg på vägen för att uppnå konstruktionsexpertis. På grund av vår djupa kunskap om applikationer och färdigheter inom vattenhanteringslösningar för sjukvårdsinrättningar, kan vi arbeta tillsammans med dig under specifikations-, utförande- och underhållsfaserna för dina bygg-, renoverings- och underhållsprojekt. Vår mångåriga erfarenhet av att utveckla och producera holistisk vattenhantering, sanitet, värme- och kylsystem kombinerat med branschens kunskap gör oss till en kvalificerad, professionell partner för varje situation och alla intressenter.

Specialized solutions

Referenser

Peer Gynat sjukhuset, Moss, Norway

Moss kommun har installerat Hycleen Automation System för att optimera dricksvattenhygienen och automatiskt säkerställa en genomgående hög temperatur och regelbundet vattenbyte i hela varmvattenförsörjningssystemet. Förutom installationen av systemet har en tidigare kartläggning av varmvattensystemet möjliggjort borttagning av sällan använda grenar och återvändsgränder, vilket bidrog till att minska energibehovet för cirkulationen och regelbunden spolning som tidiagre krävdes för dessa "onödiga" delar.

Sjukhuset Paul Gerhardt Stift, Lutherstadt-Wittenberg, Germany

Specialistvårdssjukhuset beslutade att investera i förbättrad varmvattenproduktion, hydraulisk balansering och optimering av cirkulationskontroll med Hycleen Automation System. Systemet säkerställer den hydrauliska balanseringen av hela dricksvattennätet för varmvatten, ger perfekta hygieniska förhållanden och optimerar energiförbrukningen. De digitalt styrda ventilerna kan även i framtiden enkelt eftermonteras på kallvattenrör. Den permanenta övervakningen av gränstemperaturerna och de automatiska rengöringsprocesserna ökar driftsäkerheten och sparar ytterligare legionellatester och dyra riskanalyser.

Läs mer Happy nurse talking with smiling paralysed elderly woman in the wheelchair, Happy nurse talking with smiling paralysed elderly woman in the

Senior Citizen Center, Thüringen, Germany

The Care facility invested in the rehabilitation of its water network to remove the threat of contaminated drinking water, ensure long-term hot water provision, and meet important hygiene parameters. By installing Hycleen Automation System, the engineering team can guarantee the hydraulic adjustment of hot water and the automatic flushing of circulation lines.

Hjärtat i vår teknologi

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building