Verktyg för att bedöma kemikaliebeständighet

Kemisk beständighet: Hur man hittar rätt material för aggressiva medier

Inte varje rörmaterial är lämpligt för transport av aggressiva vätskor och gaser. Användning av felaktiga material kan leda till problem. Med detta online-verktyg kan du hitta rätt material till ditt projekt både snabbt och enkelt.

  • Välj det medium som du tänker transportera.
  • ChemRes PLUS visar dig då lämpliga material i en tydligt anordnad tabell.

De angivna värdena är giltiga för förhållanden som listas och antas vara för kontinuerlig exponering för medium vid listad temperatur och för användning i ett tryckrörssystem. Medan en negativ eller villkorlig klassificering kan noteras kan emellertid en lämplig tillämpning av en viss kombination av material / medium ges under olika processförhållanden (t.ex. dräneringssystem, tillfällig exponering, kort överskridande av maximal temperatur, etc.). Kontakta GF för mer information.

Här är vad resultaten innebär:

++ (grön bakgrund): rekommenderas helt, ingen påverkan på materialets egenskaper. 

+ (blå bakgrund): rekommenderas tillsammans med den angivna reduktionsfaktorn. Påverkan på materalets egenskaper, t.ex. genom penetrering eller svällning är möjlig men inget kemiskt angrepp. 

O (gul bakgrund): begränsad rekommendation. Från denna temperatur ges i allmänhet inte några rekommendationer utan enbart baserat på en individuell bedömning. Kontakta GF Piping Systems direkt. 

- (röd bakgrund): inte lämplig. Inkompatibilitet mellan material och medium. 

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building