GF Piping Systems tilbyr en portefølje av systemer og produkter som er spesielt rettet mot behovene til helse- og omsorgsinstitusjoner. Den brede produktporteføljen vår legger til rette for komplett systemintegritet, og automatiseringsløsningene våre tilbyr stressfri drift og maksimerer effektiviteten av kontinuerlig vedlikehold.

GF Piping Systems har vært banebrytende innen rørsystemer og teknologi som leverer trygge og effektive vannbehandlingssystemer i bygninger, inkludert avanserte løsninger som oppfyller de særskilte behovene til helse- og omsorgsinstitusjoner og muliggjør ESG-rapportering i bedriften din. Spesialtilpasset for å sikre at fasilitetene kan være mer energieffektive i tillegg til å gi de høyeste nivåene av sikkerhet og komfort for både pasienter og ansatte. Vi  har utformet løsningene våre for bedre bærekraft, for å overgå samsvarskrav og for å senke vedlikeholdskostnadene – i dag, i morgen og videre inn i fremtiden.

Trygg hygiene

Forebygg og beskytt mot sykdom med trygt, rent vann – et grunnleggende element i medisin og omsorg.

Sikret effektivitet

Administrer ressurser, hindre vanntap og spar energi med digitaliserte systemkontroller og miljøvennlig design.

Sikret livstid

Dra nytte av løsninger som er designet rundt dine krav som oppfyller de høyeste hygienestandardene, og er laget for å vare.

Sikret kvalitet

Maksimer vanndistribusjonssystemets effektivitet med datainnsikt via våre unike sky-verktøy og plattform.

Hycleen Automation System

Hycleen Automation System er den digitale alt-i-ett-løsningen for helse- og omsorgsinstitusjoner for å administrere og optimere ledningsnettet. Den  revolusjonerer prosesser for sanitærautomatisering og sikrer sikker tilførsel av drikkevann for sykehus og pleieinstitusjoner. Hycleen opprettholder konsekvent trygge temperaturer i varmt- og kaldtvann i bygninger ved å sikre at sensorer,  ventiler og programvare fungerer sammen. Intelligent programvare digitaliserer  de ellers komplekse, unøyaktige og vedlikeholdsintensive manuelle prosessene  for hydraulisk balansering og skylling av ledningsnettet.

Hycleen
Hycleen

Omfattende vannbehandlingssystemer

Våre vannbehandlingssystemer er designet for lang levetid, resirkulerbarhet og maksimal effektivitet ved distribusjon av varmt og kaldt vann. På denne måten minimerer vi miljøpåvirkningen gjennom hele ledningsnettets levetid. For alle våre globale produksjonsanlegg er vi forpliktet til å redusere CO₂ utslippene med 21 % innen 2025 innenfor våre produksjonsprosesser og anlegg og sikre at sosiale eller miljømessige fordeler følger med 70 % av alt produktsalg.

En partner fra spesifikasjon til oppstart

Vårt team for spesialiserte løsninger gir prosjektstøtte i hvert trinn på veien for å oppnå fremragende konstruksjon. På grunn av vår dype kunnskap innen bruksområder og våre ferdigheter innen vannbehandlingssystemer for helseinstitusjoner, kan vi jobbe sammen med deg under spesifikasjons-, utførelses- og vedlikeholdsfasene for bygge-, renoverings- og vedlikeholdsprosjektene dine. Vår mangeårige erfaring med å utvikle og produsere helhetlige vannbehandlings-, sanitær-, varme- og kjølesystemer kombinert med bransjekunnskap gjør oss til en kvalifisert, profesjonell partner for enhver situasjon og for alle interessenter.

Specialized solutions

Referansesaker

Peer Gynt Sykehuset, Moss, Norway

Moss kommune har installert Hycleen Automation System for å optimere drikkevannshygienen og automatisk sikre en konsekvent høy temperatur og regelmessig vannutskiftning i distribusjonsnettet for varmtvann. I tillegg til å installere systemet, gjorde en tidligere kartlegging av varmtvannssystemet det mulig å fjerne sjeldent brukte grener og blindpunkter, noe som bidro til en reduksjon av strømbehovet som krevdes for sirkulering og regelmessig skylling av disse rørene.

Det evangeliske sykehuset Paul Gerhardt Stift, Lutherstadt-Wittenberg, Germany

Spesialistsykehuset besluttet å investere i forbedret generering av varmtvann, hydraulisk balansering og optimering av sirkulasjonskontroll med GFs Hycleen Automation System. Systemet sikrer hydraulisk balansering av hele ledningsnettet for varmtvann og drikkevann, og gir perfekte hygieniske forhold og optimerer strømforbruket. De digitalt styrte ventilene kan også enkelt ettermonteres på kaldtvannsrør i fremtiden. Permanent overvåking av grensetemperaturer og automatiske rengjøringsprosesser øker driftssikkerheten og sparer ytterligere legionellatester og dyre fareanalyser.

Les mer Happy nurse talking with smiling paralysed elderly woman in the wheelchair, Happy nurse talking with smiling paralysed elderly woman in the

Seniorsenteret, Thüringen, Germany

Pleieinstitusjonen investerte i rehabilitering av ledningsnettet for å fjerne trusselen om kontaminert drikkevann, sikre langsiktig levering av varmtvann og innfri viktige hygieneparametere. Ved å installere Hycleen Automation System kan ingeniørteamet garantere hydraulisk justering av varmtvannet og automatisk skylling av sirkulasjonsledninger.

Relaterte systemer

Snakk med en ekspert

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building