GF Urecon

Sedan 1969 har GF Urecon tillhandahållit förisolerade rörsystem för installationer ovan jord och nedgrävda installationer i extrema klimatförhållanden.

GF Urecons patenterade isoleringsprocess av uretan kan användas på praktiskt taget alla typer av kärnrör och rördelar upp till 1200 mm (48 tum) i diameter och omfattar en mängd olika mantelmaterial med eller utan elektriskt spårbar ledare. Vanliga tillämpningar omfattar frysskydd i kalla klimat, centralkylda vattenrörsystem i tempererade och tropiska klimat och varmvatten-/lågtrycksångrör för process- och fjärrenergi.

Besök Urecons webbplats

Georg Fischer Urecon

75 Rue Dupont

J0P 1B0 Coteau-du-Lac

Kanada

GF logo on the headquarters building