VS

Planering - byggnad - drift: de byggnadstekniska planeringsgrunderna är  ramverket för hela processen från planering och installation till idriftsättning av dricksvatten-, trycklufts- och avloppsvatteninstallationer.

Kapitlet "Grunderna" innehåller också omfattande information om mediavatten och luft samt om olika material och anslutningstekniker. Planeringsunderlaget innehåller alla tekniska data och installationsanvisningar för alla GF Piping Systems rörsystem.

  • Media, material och sammanfogningstekniker
  • Dricksvatteninstallationer
  • Tryckluftsinstallationer
  • Avloppsvatteninstallationer
  • Isolering och brandskydd
  • Drift av dricksvatteninstallationer

Download our Brochure

Fyll i alla obligatoriska fält markerade med *

Markera minst en kryssruta.

Markera minst en kryssruta.

This is required

Bulk Email - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Entry Point - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Consent Given - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Market Segment - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Formuläret kan ej skickas. V.g. kontrollera markerade fält.