Luftningsventil typ 595

Luftningsventil typ 595 är avsedd för användning i luftningssystem och garanterar säker ventilering av vätskor och gaser i händelse av negativt tryck. Denna ventil är enkel att montera samtidigt som de robusta materialen och den utmärkta tillförlitligheten minimerar underhållet.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building