Flödet genom rotorsensorns huskonstruktion ger enkel åtkomst för rengöring, inspektion och byte av rotor utan behov av att stänga av systemet. Flexibilitet med ändkopplingar möjliggör installationer med flexibla slangar eller stela rör. Det formsprutade PVDF-huset och de keramiska lagren ger utmärkt kemisk kompatibilitet och lång livslängd i doserande och mätande system.

Kompatibilitet

Sensorerna är kompatibla med majoriteten av GF Signet flödesinstrument, inklusive 8900, 9900 and 9950.

Kompakt

Kompakt sammansättning ger enkel installation och enkel service.

Utökad kabeldragning som tillval

Sensorerna levereras som standard med 7,6 m (25 fot) kablar som kan förlängas upp till 300 m (1 000 fot).

Flexibilitet

Driftintervall på 0,1 till 12,11 (lpm) (0,026 till 3,2) (gpm), öppen-kollektorutgång och dubbelledare lindad med skärmning, 22 AWG-kabel. Losstagbar elektronik innebär att sensorunderhåll är möjligt utan att strömmen till enheten behöver stängas av. NIST spårbart testcertifikat ingår. Sammansatt av mycket kemikaliebeständiga material.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building