GF Piping Systems utbud av membranventiler omfattar manuella, pneumatiska och elektriska enheter i olika storlekar samt för olika tryckområden och garanterar rätt ventil för valfritt rörledningssystem. Dessa ventiler som är konstruerade för att optimera flödesprofilen för vätskan inne i röret är tillverkde helt av plast för utmärkt hållbarhet och tillförlitlighet. Den moduluppbyggda konstruktionen gör att de anpassas enkelt till processförhållandena.

Obegränsad mångsidighet

Membranventilerna är moduluppbyggda vilket gör att de kan konfigureras så att de passar till valfri kopplingsstandard och valfri kopplingsteknologi, kemikaliebeständighet eller aktivering.

Optimerad flödesprofil

GF Piping Systems har gjort alla membranventilers husdesign strömlinjeformad för att förbättra den interna flödesprofilen och öka systemets totala prestanda.

För plastoptimerad design

Den innovativa gängkopplingen av plast garanterar reducerad underhållsinsats jämfört med konventionella membranventiler.

Idealisk för alla rörledningsanläggningar

Oberoende av om det är manuella, pneumatiska, elektriska, små eller stora membranventiler från GF Piping Systems garanteras de förbättra drifteffektiviteten för varje installation.

2-vägs membranventil

GF Piping Systems erbjuder ett brett utbud av membranventiler som är avsedda för användning i många olika tillämpningar från kemikaliebehandling till vattenbehandling. Detta inkluderar manuell, pneumatisk och elektrisk drift i kombination med alla plast- och membranmaterial.

3-vägs membranventil

T-membranventilen är en nollstatikventil som kan användas i ett brett urval av tillämpningar och den är idealiskt lämpad för flödesreglering och öppnings-/stängningsarbeten. Dött utrymme elimineras runt ventilen tack vare den innovativa konstruktionen.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building