GF Signet 2610 RDO® Pro är en robust, tillförlitlig sensor som är konstruerad för att leverera korrekta data för löst syre (DO) över ett brett mätområde samtidigt som underhållskostnaden reduceras.

Två års livslängd för mätlocket

Det optiska sensorlocket är kalibrerat på fabriken och kräver inte någon fältkalibrering.

Optisk mätning av löst syre (DO) utan flödeskrav.

Står emot nötning och blekning vilket möjliggör en lång livslängd i många hårda tillämpningar.

Flexibla kommunikationer

Sensorn har inbyggt Modbus RS485 och utmatningar av strömslingor på 4 till 20 mA för enkelt gränsnitt med befintliga kontrollsystem.

Robust konstruktion

Temperatursensor av titan för förbättrad kompatibilitet i saltvattentillämpningar.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building