De underhållsfria, enkla och kompletta lösningarna från GF Piping Systems för vatten- och kylapplikationer ombord hjälper dig att öka säkerheten och komforten för dina passagerare och ditt fartygs effektivitet. De bidrar samtidigt till att sänka underhållskostnaderna och minskar oplanerade stillestånd så mycket som möjligt. Våra produkter garanterar säkera rörsystem för t.ex. dricks-, grå- och svartvatten men även många andra medier och applikationer ombord.

megaphon Korrosionsfria platsrörsystem

Våra plaströrsystem täcker de flesta medieapplikationer ombord och förblir korrosionsfria under hela fartygets livslängd (minst 25 år). Du behöver inte längre bekymra dig om korrosionsskador utan kan koncentrera dig på din dagliga verksamhet.

value-bar-icon-1 Ökad effektivitet ombord

Plaströrsystem har betydligt lägre vikt än metallrörsytem. Denna viktminskning gör det möjligt att minska bränsleförbrukningen och öka lastkapaciteten. Bättre, hållbar isolering hjälper dig att öka effektiviteten genom kyl- och värmeförluster.

value-bar-icon-2 Säkerhet och hygien

Våra dricksvattensystem minskar risken för bakteriella patogener i hytterna. Å andra sidan ökar kylsystemen passagerarnas komfort och bevarar livsmedel i lager, kök och restauranger ombord. De skyddar dina passagerares hälsa och företagets renommé.

value-bar-icon-3 Effektiva lösningar

Våra system förblir fria från korrosion, beläggningar och avlagringar under hela fartygets livslängd. De står emot kemikaliepåverkan, så som klordesinficering, bättre än motsvarande metallrörsystem.

test

Inget underhåll och lägre kostnader med plaströrsystem ombord.

GF Piping Systems är sedan mer än 20 år den golbala marina industrins partner levererar korrosionsfria och lätta plaströrsystem för vattenbehandling och distribution, avlopp för grå- och svartvatten samt kylapplikationer. De reducerar vikt och riskerna för legionella samt ökar dina passagerares och din besättnings komfort ombord.

Relaterade produktprogram

contact-image-staffan-magnuson.jpg

Staffan Magnuson

Försäljningschef Marin

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige