Hycleen Automation System är ett toppmodernt cirkulationskontrollsystem som är snabbt och enkelt att montera och köra igång. Det möjliggör dessutom automatiserad spolning av vattenledningarna. Det tillåter att man kan logga, utvärdera och visa all systemdata på en 10-tums pekskärm. Dessutom kan systemdatan kan fjärrövervakas. Statusinformation och ovanliga händelser rapporteras via pushmeddelanden.

Hygien

Jämnt höga temperaturer och regelbundet byte av vattnet. Förebyggande av biofilmsuppbyggnad och angrepp av legionella tack vare hydraulisk balansering och automatisk spolning.

Central styrning och statusinformation.

Kontroll av sanitetsteknik via ett centralt användargränssnitt utan behov av manuellt handhavande gällande ventiler och sensorer.

Energibesparing

Sänkning av varmvattentemperaturen tack vare optimal hydraulisk balansering.

Enkelhet

Enkel att installera med endast en kabel för elektricitet och data. Snabb, programvaruassisterad igångkörning. Masterenhet upptäcker automatiskt typ och ID för alla anslutna enheter.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige