Flänskopplingsverktyg

Perfect flange connection: How to determine components and tightening torque

De rätta komponenterna och ett optimalt åtdragningsomoment är avgörande för permanent täta hållbara flänskopplingar. Inte desto mindre uppstår det ofta osäkerhet vid val. Denna beräkning hjälper dig att bestämma komponenter och åtdragningsomoment.

För att välja detta väljer du det material och den dimension för röret som du vill ha samt de möjliga parametrarna för monteringspunkten: Med eller utan ventil, fläns- och packningstyp.

  • Som ett resultat får du storleken och antalet rekommenderade bultar samt optimalt åtdragningsmoment.
  • Du ser dessutom kodnumret för alla komponenter till motsvarande komponenter från GF Piping Systems.
  • Länksymbolen bakom kodnummer leder dig till onlinekatalogen med tekniskt detaljerad information och datablad.

Beroende på dina behov kan du ändra de valda parametrarna för att få diverse olika konstellationer beräknade. Verktyget uppdaterar resultaten automatiskt. För att börja beräkningen från början och för att radera alla föregående värden trycker du på återställningsknappen.

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building