JRGUMAT termostatisk blandningsventil

Med den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT från GF Piping Systems kan blandat vatten med konstant temperatur säkerställas på ett energieffektivt sätt - varhelst detta önskas eller krävs. Den används i olika systemstorlekar och applikationer. Den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT är extremt robust och har ett beprövat värde.

En produkt - en mängd potentiella tillämpningar

Bostäder och byggnader med särskilda behov

För hett vatten kan skålla huden. De maximala varmvattentemperaturerna vid tappställen som kranar eller duschmunstycken bör därför begränsas. Eftersom hudskador uppstår inom några minuter vid en vattentemperatur på mellan bara 45 och 51°C, inom några sekunder vid 51°C och uppåt, och inom en bråkdel av en sekund vid över 70°C. I byggnader med känsliga brukare så som sjukhus, vårdhem, skolor och förskolor, men även inom hotell eller lägenheter, kan varmvattnet ställas in på en säker maxtemperatur med den termostatiska shuntventilen JRGUMAT.

Jordbruk

På bondgårdar, till exempel hos djuruppfödare, reglerar den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT vattentemperaturen i drickshoar för boskap eller under foderberedning.

Industriellt och kommersiellt

Tack vare sin höga reglernoggrannhet kan JRGUMAT termostatiska blandningsventiler användas för speciella applikationer, som reglerelement för att hålla temperaturer eller för processer som kräver en konstant vattentemperatur. I situationer där man inte har händerna fria att justera vattentemperaturen via en blandare, kommer blandat vatten inställt på önskad temperatur till nytta.

Överhettningsskydd för alternativa energisystem

När vatten värms upp med exempelvis solenergi, pelletskaminer eller vedkaminer kan höga temperaturer uppstå i varmvattentanken. Den termostatiska shuntventilen JRGUMAT reglerar varmvattnet till önskad temperatur.

Värmeteknik

Den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT används även som termobrytare, till exempel i värmeväxlare och hygientankar med olika vattentemperaturområden.

Hur fungerar den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT?

Den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT är en proportionellt reglerande trevägsblandare gjord av rödgods. Det blandade vattnets temperatur överförs till termostaten. Denna jämför temperaturen med börvärdet. Om blandvattnets temperatur inte matchar börvärdet ändras volymen i termostaten. Detta gör att ventilsliden rör sig över stiftet så att mer kallt eller varmt vatten kan strömma in efter behov, tills det blandade vattnets temperatur matchar börvärdet.

Höljet till den termostatiska blandningsventilen JRGUMAT är tillverkat av rödgods med mycket lågt blyinnehåll. Denna legering uppfyller EU:s nuvarande blygränser och kan i dagsläget installeras fram till åtminstone 2036. Klicka här för mer information om omställningen av produktsortimentet till blyfria material.

Installationsinstructionerna måste följas för att säkerställa problemfri funktion hos JRGUMAT termostatiska ventiler. De lokala standarderna och riktlinjerna måste tas i beaktande.

Kontakta din lokala tekniska kundtjänst eller säljrepresentant för råd. Vi ger dig gärna råd om rätt applikation och installationsspecifikationer.

Individuella vattentemperaturer

JRGUMAT 3400 termostatiska blandningsventiler finns för närvarande med fabriksinställda standardtemperaturer (25/40/48/55°C). De manuella inställningarna sträcker sig från ett minimum av 20°C till ett maximum av 65°C. Andra typer som täcker ytterligare temperaturområden finns också tillgängliga. Det är möjligt att ändra blandningsvattentemperaturinställningen inom de angivna inställningsområdena för respektive ventil.

Temperaturen på det tillförda varmvattnet måste vara minst 5K över den önskade blandvattentemperaturen för att JRGUMAT termostatiska shuntventilen ska fungera korrekt. Balanserade hydrauliska förhållanden vid varm- och kallvatteninloppet är avgörande.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building