Verktyg för ventildimensionering

Valve Dimensioning Tool: How to find the optimal valve dimension

Ventil och rördimensioner väljs fortfarande automatiskt för att vara de samma hos många installatörer även om mindre ventildimensioner ofta är mer fördelaktiga för ett exakt flöde. Detta beräkningsverktyg hjälper dig att beräkna den bästa ventilstorleken för din installation.

Välj den nödvändiga ventiltypen och rörstorleken och mata in dina processparametrar. Då kan du välja mellan olika ventilstorlekar. Om den valda ventilens arbetsområde är optimalt kommer du att se det markerat med två röda linjer i diagrammets gröna område. Om inte korrigera på lämpligt sätt:

  • Om öppningsvinkeln är i den främre orange sektionen ("vibration") väljer du en mindre ventilstorlek.
  • Om öppningsvinkeln är i den bakre orange sektionen ("kavitation") väljer du en större ventilstorlek.
  • Om det inte finns någon röd linje i diagrammet ska du kontrollera om flödeshastigheten är inom den valda ventilens område.

Om du inte är säker på det exakta värdet för inloppstrycket (P1) och utloppstrycket (P2) föreslår vi att du börjar med ΔP = 1 bar/14,5 psi (ΔP = P1-P2).

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building