Tryck-/ temperaturdiagram

Temperature/Pressure Graph: How to find the right tube system

Material, drifttemperatur och tryck är avgörande för valet av rätt rörsystem. Denna beräkning hjälper dig att kombinera parametrarna korrekt och att hitta det optimala systemet. 

  • Välj först tillämpning: vatten, gas eller industri respektive annat medium. 
  • Mata sedan in dina enheter för temperatur och tryck (°C och bar eller °F och psi) samt önskat material. Du kan antingen fastställa eller ta bort beroendet mellan tryck- och temperaturvärdet.
  • Mata sedan in mediets temperatur, arbetstrycket och önskad livslängd.

Som en följd visas konstruktionsfaktorn för materialet i parametrarna och i diagrammet ser du en översikt över den temperatur och det tryck upp till vilken/vilket det vala materialet kan användas samt din egen input för jämförelse.

Om du har valt flera material kan de dessutom visa tryck-/temperaturkurvan individuellt genom att man klickar på respektive material under diagrammet. Du kan sedan skriva ut resultaten eller skicka dem via E-post.

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building