IR-fusionsmaskiner kännetecknas av kontaktfri smältning av de komponenter som ska fusionsfogas. Detta eliminerar möjligheten till kontaminering eller rörytor som fastnar i värmaren. På grund av minimalt definierade svetssträngar blir det ett bra flöde i fusionszonen vilket ökar rörets fria passager. Maskinen täcker material inklusive PVDF (SYGEF), ECTFE (SYGEF), PP grå (PROGEF), PP-n (PROGEF Natural) PE100 (ecoFIT) och PFA. Dimensionsområdet börjar vid d20 mm och går upp till d400 mm.  

Högsta tänkbara effektivitet

IR-fusionsmaskiner möjliggör extremt korta och kontrollerade värme- och kyltider. Dessa justeras automatiskt till omgivningstemperaturen. Den väldigt höga graden av automation ökar effektiviteten ytterligare.

Högsta tänkbara processtillförlitlighet

Den automatiserade och kontrollerade processen garanterar hög reproducerbarhet. Möjliga fel och misstag av operatörer upptäcks och rapporteras direkt. Fusionsprocessen dokumenteras fullständigt vilket möjliggör fullständig spårbarhet.

Enkel att använda

Det intuitiva användargränssnittet med flera olika språk möjliggör enkel drift. Maskinerna säkerställer att till och med komplexa installationer (t.ex. flänskombinationer) kan svetsas utan problem.

Brett utbud av tillämpningar

IR-fusinsmaskiner är perfekt konstruerade för industriella tillämpningar och renrumsförhållanden. Det breda utbudet av maskiner täcker ett stort spektrum av dimensioner och material. GF har den rätta maskinen för varje användningspunkt, inklusive fjärrfusionsfogning med trånga utrymmesförhållanden.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building