Vridspjällventil av typ 038

Denna vridspjällventil av flänstyp har ett hus av nodulärt gjutjärn med epoxi- eller rilsanbeläggning. Den kan användas som en änd- eller mellanventil. Om ventilen används i slutet av en ledning är det maximala trycket 5,6 bar för DN50 till DN100 och 3,5 bar över DN200.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building