Limning

Limning är en enkel och snabb metod för fogning som skapar en säker, tät fog utan att det krävs särskilt mycket expertis eller dyr utrustning.

Limning rekommenderas när det är viktigt med en stark, hållbar fog och tiden är viktig. Både lim med lösningsmedel och lim utan lösningsmedel är utformade specifikt för användning i plaströrsystem och skapar en solid bindning mellan två element vilket leder till en fog som kan stå emot rörelse och böjas lätt.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building