GF JRG slangkranar och avtappningskranar kan hantera höga laster och höga flödeshastigheter för enfamiljshus, kommersiell klass och lätta industriella tillämpningar. Deras robusta konstruktion och hållbara material (inklusive mässing och brons) innebär att de är kapabla att stå emot höga temperaturer och tryckförhållanden. Utöver att vara mångsidiga är de också enkla att montera och använda vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för valfri tillämpning.

Robust konstruktion

GF JRG slangkranar och avtappningskranar är konstruerade för maximal hållbarhet i en stor mängd olika tillämpningar samtidigt som de bibehåller topprestanda.

Mångsidighet

Dessa slangkranar och avtappningskranar kan anpassa ett brett utbud av driftförhållanden, inklusive höga temperaturer och tryckförhållanden. Vi erbjuder dessutom en tappningslösning för året runt-bruk med vår trädgårdsventil antifrost.

Enkel att använda

Våra slangkranar och avtappningskranar är enkla att montera och använda. Slangkranarna finns med diverse olika hanteringsalternativ som är enkla att byta.

Ekonomisk

Slangkranarna som tillverkas av mycket hållbar mässing eller brons har lång livslängd.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building