RU 160-630

Fastspänningsenhet utan ram som är konstruerad för att passa i trånga arbetsutrymmen för användning i kombination med maskiner av typen ECOS och TOP.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building