Förgreningsrör/fördelare

GF Piping Systems förgreningsrör och fördelare används för att distribuera dricksvatten från en försörjningsledning till flera olika dricksvattenledningar. Alla vattenförande rördelar tillverkas av korrosionsbeständiga material för att stå emot höga tryck och temperaturer i byggnadstekniska installationer.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building