ELGEF Plus kulventil

ELGEF Plus plastkulventiler är konstruerade för användning i underjordiska rörsystem för gas- och vattendistribution och de är enkla att montera och koppla. Det krävs inget underhåll tack vare noll risk för korrosion. Därför garanteras en lång livslängd.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building