Pressure Reducing Valve

Reducerventiler

JRGURED är en ventil för högsta kvalitetskrav och precision, bestående av ett grovfilter och en tryckreducerare.

Kraftfull prestanda, smart design

Snabb montering, enkelt underhåll

Tack vare skruvgängorna på båda sidor kan JRGURED enkelt monteras i alla dricksvatteninstallationer - oavsett monteringsläge. Den kräver också mycket lite underhåll.

Se själv!

Vill du veta hur enkel monteringen och underhållet verkligen är? Inga problem - vi visar dig detaljerna:

  • Montering av JRGURED inklusive borttagning av den tidigare och montering av den nya tryckreduceringsventilen
  • Tryckförändring som avviker från fabriksinställningen
  • Rengöring av sil

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building