CO2-kalkylator

Plastic pipes: The CO2 calculator analyses the contribution to climate protection.

Skydd av klimatet och minskning av CO2-emissioner är högt upp på allas agenda. Denna CO2-kalkylator gör det möjligt för dig att visa dina kunder de bidrag som plaströr kan ge till en renare värld.

  • Välj först de material som du vill jämföra – en plast och en metall.
  • Ange sedan önskad rörlängd för minst en rördiameter – i meter eller fot.
  • CO2-kalkylatorn visar då emissionerna (i kilogram CO2-ekvivalenter) för plast- och metallrör. Kalkylkatorn beräknar dessutom de totala besparingarna och indikerar det ekvivalenta antalet kilometer vid körning med bil.

CO2-kalkylatorn baseras på resultaten av studien "Rörs ekologiska balans" (livscykelbedömning av rör) som utfördes 2008 av ESU-services GmbH med bas i Uster, Schweiz, å GF Piping Systems vägnar. Produktionen av råmaterial (plaster, metaller) och rör, transport och avfallshantering samt återvinning när rören har använts med hänsyn tagen till allt men installation och användning av rören ingår inte.

Ecoinvent (www.ecoinvent.org) är världens ledande ekolagerdatabas och tillhandahöll de viktigaste underliggande data till studien. De rördimensioner som används tas från de tillämpliga standarderna och planeringsdata.

Kontakt

Bernd Kleinbölting

Head of Digital Experience Projects

Georg Fischer Piping Systems AG

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Schweiz