Georg Fischer tự hào về lịch sử thành công lâu năm của mình với nguồn gốc từ hơn 200 năm khi Johann Conrad Fischer đặt nền móng công ty. Bắt đầu vào năm 1802 với một nhà máy luyện đồng nhỏ và công việc phát triển các hợp kim mới, kể từ đó đã trở thành đơn vị công nghiệp toàn cầu mà chúng ta biết ngày nay. Vào cuối thế kỷ 19, công ty lần đầu tiên bắt đầu bằng việc sản xuất các phụ kiện gang dẻo lâu đời, do đó tạo ra nền tảng cho GF Piping Systems ngày nay. Giờ đây GF Piping Systems là một nhà cung cấp hàng đầu về hệ thống đường ống vận chuyển chất lỏng và khí an toàn và đáng tin cậy. Bất chấp sự thay đổi liên tục, nỗ lực đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm và tính bền vững vẫn là những giá trị xác định cho GF Piping Systems.