Energikalkylator för varmvatten

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Hur fungerar verktyget?

GF Piping Systems har tillsammans med forskare från Ostfalia University of Applied Sciences utvecklat en onlineberäknare som kan användas för att enkelt och snabbt beräkna mängden energi som behövs för att ge varmvatten i byggnader.

Hur kan en så komplex beräkning göras så enkelt?

Den lättanvända online-beräknaren är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete av GF Piping Systems och Ostfalia University of Applied Sciences. Beräkningarna baseras på gällande DIN-standarder och ytterligare antaganden som visas. Ett första referensprojekt, under vilket resultaten simulerades före optimering, visar att resultaten av beräkningarna är realistiska. Datautvärderingen förfinas och verifieras kontinuerligt på riktiga byggnader. Verktyget ger värdefull input för att bestämma när investeringen för att optimera ett varmvattensystem i en byggnad börjar löna sig.

Hur kan energiförbrukningen för varmvatten minskas?

I princip kan tre tekniska åtgärder användas för att minska energiförbrukningen för att producera varmvatten – förutom att minska själva varmvattenförbrukningen:

  • reparera isoleringen runt varmvattenledningar och armaturer
  • ställa in den optimala driftpunkten för varmvattencirkulationen med Hycleen Automation System och dess elektroniska injusteringsventiler
  • modernisering av installationstekniken: effektiviteten i varmvattenproduktionen och cirkulationspumpen beror vanligtvis på den inblandade teknikens ålder. I grund och botten, ju nyare teknik, desto högre effektivitet.

Det bör noteras att dricksvattenhygien i grunden är viktigare än att spara energi.

Vad gör hydraulisk balansering?

Felfri hydraulisk balansering minskar mängden cirkulerande varmvatten. Lägre systemtemperaturer möjliggörs genom att de termiska förlusterna minskar. Ju sämre hydraulisk balansering och desto större termiska förluster, desto högre mängd energi behövs för att upprätthålla de temperaturer som är nödvändiga för en oklanderlig dricksvattenhygien. Kraven på pumpkapaciteten blir också motsvarande högre. Dessutom resulterar de ökade temperaturerna i ett större "Delta T" till omgivningstemperaturen, vilket i sin tur ökar kylförlusterna i cirkulationssystemet och ackumulatortanken.

Vad kan Hycleen Automation System åstadkomma?

Hycleen Automation System säkerställer att den optimala driftpunkten ställs in genom att kontinuerligt övervaka installationens tillstånd. Följaktligen cirkulerar en mindre mängd varmvatten vid lägre temperaturer, naturligtvis bibehålls de angivna hygienkraven. Onödigt höga temperaturer och flöden orsakade av ett obefintligt, dåligt justerat eller ounderhållet hydrauliskt balanseringssystem är ett minne blott. Rörsektioner som lider av höga värmeförluster kan identifieras och uppgraderas för att förbättra energieffektiviteten genom att reparera bristfällig isolering.

Bevisad framgång

Energiförbrukningen minskade med upp till 25 % jämfört med ett konventionellt dricksvattensystem genom att använda mekaniska injusteringsventiler. Läs referensrapporten om energieffektivisering av varmvattensystemet för 100 lägenheter.

Hycleen Automation System

Hycleen Automation System Hycleen Automation System

Hycleen Automation System från GF Piping Systems gör det lättare att uppfylla dricksvattenhygienkraven i storskaliga byggnader och minskar energiförbrukningen för att producera varmvatten. Den säkerställer stabila vattentemperaturer, spolar rören, underhåller cirkulationsventilerna och loggar all data. Vattentemperaturen kan sänkas utan att risken för legionella ökar.

Systemet är enkelt att installera och driftsätta. Elektroniska ventiler med sensorer och regulatorer är anslutna till den centrala styrenheten, mastern, via endast en kabel för strömförsörjning och överföring av data. Mastern övervakar sensorerna, rapporterar eventuella avvikelser och styr systemet. Den kan också styras från vilken plats som helst med hjälp av en app och integreras i ledningssystemet för fastigheten.

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building