Tillförlitliga rörsystem är avgörande för säker transport av vatten, kemikalier och gaser. GF Piping Systems producerar rörsystem och systemlösningar för ett brett utbud av tillämpningar tvärs över många olika industrier. Företagets system och lösningar finns i olika material och täcker ett brett spektrum av drifttemperaturer, dimensioner och nominella tryck så att kunder kan hitta den optimala lösningen för sina behov.

ABS System

Det limbara ABS-systemet är idealiskt för användning vid låga temperaturer som t.ex vid luftkonditioneringsapplikationer.

ALUPEX

ALUPEX är ett rörsystem av flerlager-princip som omfattar flerskiktsrör samt pressrördelar av mässing. Det är en lämplig lösning för dricksvattenapplikationer och värmelösningar.

ALUPEX GASystem

ALUPEX GAS är ett innovativt rörssystem för gasinstallationer i byggnader. Det omfattar ett flerskiktsrör och pressrördelar av mässing.

CONTAIN-IT Plus

Överensstämmelse med lagstadgade bestämmelser för miljö- och personskydd är av stor betydelse, särskilt för de som hanterar farligt media. CONTAIN-IT Plus-systemet är den perfekta lösningen för att följa lagstadgade regler, för att skydda produktionsanläggningar, för att förhindra kontaminering av slutprodukter och bidrar till en hållbar tillverkning och en god image.

Contain-It™ klart PVC-rörsystem med sekundär inneslutning

Rörsystemet Contain-It med sekundär inneslutningsrörsystem består av lätta genomskinliga delade PVC-rör och rördelar vilka är enkla att montera över primära rörsystem.

COOL-FIT 2.0

Som ett förisolerat 3-i-1-rörsystem för kylt vatten är COOL-FIT 2.0 en korrosions- och kondensfri lösning designad för en mängd olika byggnader och applikationer.

COOL-FIT 4.0

Som ett komplett förisolerat plaströrsystem optimerar COOL-FIT 4.0 från GF Piping Systems både kommersiella- och industriella kylanläggningar.

Design-Flow®IPS HDPE

Design-Flow IPS HDPE Piping System – överlägsen prestanda i kommunala och industriella applikationer.

Det industriella rörsystemet Schedule 40 PVC

Det industriella rörsystemet Schedule PVC 40 uppvisar exceptionellt konsekvent kvalitet med enhetliga egenskaper vilket gör det till det val som föredras av både monterör och tillverkare.

Det industriella rörsystemet Schedule 80 PVC

Det industriella rörsystemet Schedule PVC 80 uppvisar exceptionellt konsekvent kvalitet med enhetliga egenskaper vilket gör det till det val som föredras av både montörer och tillverkare.

Double-See™ vinylrörsystem med dubbel inneslutning

Double-See™ går snabbt och enkelt att installera och finns med ett fullständigt urval av rör, rördelar, avslutningsrördelar, stoppkopplingar, läckdetektering och inneslutningsboxar.

ecoFIT

Polyetenrörsystemet för användning i ett brett utbud av industriella applikationer som vatten, avloppsvatten och en mängd olika kemikalietillämpningar.

ELGEF Plus

ELGEF Plus är polyetensystemet (PE) för trycksatta rörsystem som används för vatten-, gas- och en mängd olika industriella applikationer.

FM PE System

FM polyeten (PE) system ger högsta säkerhet och tillförlitlighet för brandsläckningssystem.

Fuseal 25/50™ PVDF rörsystem för specialavlopp

Fuseal 25/50™ PVDF rörsystem är en teknisk lösning för cirkulationsrör för returluft.

Fuseal Squared™ dubbelt inneslutet rörsystem för specialavlopp av polypropylen

Fuseal Squared™ dubbelt inneslutna rör är ett idealiskt val för system för överföring av specialavlopp där sekundär inneslutning krävs eller önskas.

Fuseal® PP rörsystem för specialavlopp

Fuseal® PP är primärt ett elektrosvetsrörsystem som också kompletteras av en hel serie av Fast-Lock™ mekaniska rördelar. De två rördelstyperna är utbytbara, enkla att montera och fullständigt tillförlitliga för specialavlopp.

GF Aquasystem PP-R

GF Aquasystem är gjort av hög-kvalitativ PP-R och är lämpligt för användning i centralvärmesystem, varm- och kallvattentillämpningar, dricksvattensystem och tryckluftssystem.

Harvel Clear™ PVC

Harvel Clear™ styvt PVC-rör tillhandahåller ett mångsidigt, ekonomiskt alternativ till många rörtillämpningar, i synnerhet sådana där kontinuerlig visuell övervakning av processser är avgörande.

Hycleen Automation System

Revolutionerande sanitära automationsprocesser som säkerställer trygg leverans av dricksvatten.

Hycleen Des

Den lokala desinficeringsenheten genererar ett natriumhypokloritbaserat desinfektionsmedel för att hindra spridning av bakterier som legionella och pseudomonas i dricksvattensystem.

iFIT

iFIT är ett push-fit-system i dimensionerna d16-32 som förbinder polybutenrör (PB) och flerskiktsrör av komposit (ML) med PPSU och mässingsrördelar med en unik modulär adapterteknik.

iJOINT

iJOINT kompressonsrördelar är specifikt konstruerade för att möjliggöra enkel och säker koppling av PE-rör för överföring av vatten för olika tillämpningar, inklusive dricksvatten försörjning, konstbevattning och gruvdrift.

iKLIMA

Golvvärme- och kylsystemet iKLIMA är enkelt att montera och ger hög komfort kopplat till maximal energi- och kostnadseffektivitet.

iLITE

iLITE är ett axiellt pressystem med utmärkta flödeshastigheter tack vare rörets expansion. Rörmuffarna är redan förmonterade på rördelen och kopplade i en enstegsprocedur med bara ett verktyg.

Industrial Schedule 40 CPVC-rör

Rören CPVC Industrial Schedule 40 är tillverkade baserat på beprövad teknisk expertis och har ett beprövat och testat recept för framgång i en värld med ständiga tekniska förändringar.

INSTAFLEX

INSTAFLEX plaströrledningssystem är idealiskt lämpat för applikationer i fastigheter, oavsett om det är kallt eller varmt vatten, kylsystem eller tryckluftsledningar.

JRG Sanipex

JRG Sanipex är ett rör-i-rörsystem av plast för dricksvatten för koppling utan vattenfickor med fullt flöde. PE-X-rör i skyddsrören kan enkelt bytas vid behov.

JRG Sanipex MT

Hygieniskt perfekta röranslutningar i över 20 år.

JRG-ventiler

GF JRG-ventiler är framgångsrikt utvecklade, konstruerade och tillverkade ventiler för byggtekniska tillämpningar under mer än 100 år.

Marine Grade™ rörsystem av CPVC

Marine Grade™ CPVC är den idealiska lösningen för system för vitt, svart och grått vatten där det behövs förbättrade brandskyddsegenskaper men USCG listing krävs inte.

Marint rörsystem av PVC

Marin PVC är den idealiska lösningen för system för vitt, svart och grått vatten där det behövs förbättrade brandskyddsegenskaper utan att IMO-kraven för lågor, rök och gifitighet behövs.

MULTI/CLAMP

Multi/Clamp reparationsmuffar av rostfritt stål är lämpliga för reparation och borrning av inte trycksatta eller trycksatta tryckledningar från 15 mm till 1 000 mm.

MULTI/JOINT 3000 Plus

Systemet MULTI/JOINT 3000 Plus kopplar enkelt ihop t.ex. ett distributionsrör med ett transportrör som tillverkats av en mängd olika rörmaterial med en mängd olika ytterdiametrar.

PPro-Seal™ rörsystem av naturlig polypropen

PPro-Seal™ Natural PP är en ren, hållbar och robust produkt som är enkel att använda och har utmärkt kemikalie- och korrosionsbeständighet.

PRIMOFIT

PRIMOFIT är en kompressionsrördel som är helt beständig mot ändbelastning som är tilverkad av aducerat gjutjärn som är lämpligt för koppling av stål-, PE- och blyrör med en svart eller varmförzinkad yta.

PROGEF Natural

Garanterar högsta tänkbara renhet: PROGEF Natural kombinerar fördelarna med PROGEF-rörsystemet som tillverkas av svetsbart polypropen med renhetskraven från kemikalie- och livsvetenskapssektorerna.

PROGEF Plus

PROGEF Plus, det svetsbara polypropenrörsystemet med utmärkt ytkvalitet och minimerat läckage säkerställer maximal renhet och förhindrar kontaminering.

PROGEF Standard

Detta mycket beständiga system erbjuder många olika lösningar för industriapplikationer med ett brett spektrum av lösningsvarianter.

PVC-C System

Det cementerade PVC-C System för tillämpningar i temperaturintervallet från 0 °C till 80 °C.

PVC-U System

Det cementerade PVC-U System med utmärkta egenskaper i temperaturintervallet of 0 °C till 60 °C.

Rördelar av aducerat gjutjärn

Rördelar av aducerat gjutjärn är konstruerade enligt standarden EN 10242 och finns i svarta och varmgalvaniserade versioner. De är gängade enligt EN 10226-1. Materialet säkerställer beständighet mot mekanisk påfrestning och lång hållbarhet.

Rörsystemen ChlorFIT® CPVC Schedule 80 Corzan®

Rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 är det perfekta valet för varm- och kallvatten i både kommersiella och institutionella projekt.

SeaCor®

SeaCor® är det första plaströrsystemet som har fått USA:s kustbevaknings typgodkännande för vit-, svart- och gråvattensystem.

SeaDrain® vitt marint avlopp

Se vilken skillnad ett korrosionsfritt dräneringssystem kan göra när det gäller att ge ringa underhåll, viktbesparingar och förlängd livslängd, allt i vår färgfria UV-beständiga plastlösning.

Silenta Premium

Silenta Premium rör med ljusisolering i tre lager för varm och kall användning samt vätska med syra är lämplig för hantering av hushållsavloppsvatten.

ST-System

Rördelarna är skräddarsydd för rördiametrar från DN40 till DN2200 som inte är standard. ST-System – den idealiska lösningen för alla dina krav.

SYGEF ECTFE

ECTFE-systemet är den optimala lösningen för säker, effektiv transport av kraftigt koncentrerade medier under högt tryck och höga temperaturer. Materialets utmärkta beständighet maximerar systemets livslängd i tillämpningen.

SYGEF Plus

PVDF-HP-systemet erbjuer hög mekanisk beständighet och kemikaliebeständighet. Tack vare den unika produktionen av alla komponenter för renrumsförhållanden enligt ISO klass 5 (100) och dubbel förpackning av alla produkter garanteras absolut renhet ända fram till ankomsten till kundens lokaler.

SYGEF Standard

PVDF-systemet med individuellt förpackade produkter är den tillförlitliga lösningen för utmanande kemikalie- och vattentillämpningar. Ett brett utbud av fusionsfogningstekniker finns för varje tillämpning.

UNI-Coupling

UNI-Coupling gör rörkoppling enkel Dess patenterade komponenter förhindrar läckor och säkerställer en tillförlitlig och hållbar koppling.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building