Georg Fischer är stolta över sin långa historia av framgång. Våra rötter går tillbaka mer än 200 år när Johann Conrad Fischer lade grunden till bolaget.

Det som började 1802 med en liten kopparsmältanläggning har sedan dess utvecklats till den globala industrikoncern som vi känner idag. Mot slutet av 1800-talet började företaget att tillverka rördelar av aducerat gjutgods med lång livslängd och skapade därigenom grunden för dagens division GF Piping Systems. 

Idag är företaget väl etablerat som en ledande leverantör av plaströrsystem för säker och tillförlitlig transport av vätskor och gaser. Trots ständig förändring förblir kundcentrerad innovation och hållbarhet de värden som definierar GF Piping Systems.