JIG 125

JIG 125 är en portabel muffsvetsmaskin som är speciellt utformad för fogning av plaströr och rördelar på rörledningen på fältet. Den kan enkelt ändras till en fastspänningsenhet för stumsvets MD 160 med en specifik tillbehörssats.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building