Flödeskalkylator

Med vår flödeskalkylator kan du fastställa flödeshastighet, flödesmängd och tryckförlust i förhållande till invändig rördiameter och nominell diameter.