Georg Fischer AB

GF Piping Systems är den globala experten för säker och tillförlitlig transport av vatten, kemikalier och gas. Underhållsfria rörsystem med lång livslängd som är tillverkade av plast hjälper till att implementera våra kunders viktiga applikationer snabbare, mer kostnadseffektivt och mer hållbart. GF Piping Systems stöttar sina kunder under alla faser i deras projekt från planering till underhåll.

Historia

Georg Fischer AB grundades 1971 och är ett helägt dotterbolag till den schweiziska koncernen Georg Fischer RLS AG, som grundades 1802. Vi ansvarar för försäljningen av rörsystem för industri, VA och VVS i Sverige och Finland.

Vi finns reperesenterade med kontor i Stockholm, verkstad och servicecenter i Avesta för sammansättning av kundanpassade plaströrsystem samt service/uthyrning av plastsvetsmaskiner. Nordiskt centrallager ligger sedan 2007 i Jönköping. Vi rikstäckande säljkår utgår från: Avesta, Ängelholm, Göteborg, och Gävle samt filialer i Finland och Estland med kontor i Vantaa, Åbo/Turku samt Tallin.

Georg Fischer AB i Sverige är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har varit certifierade sedan maj 1998. Företaget innehar också högsta kreditklassning utfärdat 2021-06-22 (se följande länk)


Fakta och siffror

  • Försäljningskontor och Service Center för kundanpassningar i Sverige,  Finland och Baltikum
  • Omsättning: 400 MSEK (2022)
  • Anställda: 58 (2023)

Vårt erbjudande

Underhållsfri plast

Rörsystem som är tillverkade av plast är underhållsfria, lätta och väldigt hållbara. De bidrar till att reducera reparations- och totalkostnaderna och är lämpliga för transport av bland annat dricksvatten, aggressiva vätskor och gaser.

Kompletta systemlösningar

Med mer än 60 000 produkter kan GF Piping Systems erbjuda kompletta systemlösningar. Dessutom är skräddarsydda specialdelar och specialserier också möjliga. Kunder drar nytta av perfekt matchade lösningar från en enda producent.

Lokal support

GF Piping Systems har sina egna försäljningsbolag i 33 länder vilket innebär att företaget alltid finns vid sina kunders sida. Våra produktionsanläggningar på 32 platser i Amerika, Europa och Asien säkerställer god tillgänglighet, snabba och tillförlitliga leveranser.

Specialiserade lösningar i alla projektfaser

GF Piping Systems stöttar sina kunder under alla projektfaser. Våra kunder drar fördel av mer än 60 års erfarenhet av plaströrsystem och en mängd unika applikationer från 100 länder.

Partner för digitalisering

Med sina avancerade automations- och digitaliseringslösningar gör GF Piping Systems det möjligt för sina kunder att optimera sina applikationer. Med de senaste digitala verktygen stöttar GF Piping Sytems dem i varje fas av projektet.

Tillförlitlighet och kostnadsbesparingar med plast

Plaströrsystemen från GF Piping Systems är rostar inte och behöver inte bytas under hela systemets livslängd. Därför bidrar de till systemets ökade tillförlitlighet samtidigt som de sänker underhållskostnaderna och kraven på personal. De lämpar sig utmärkt för tillämpningar inom dricks- och avloppsvatten, kylmedel, syror och andra kemikalier såväl som slipande medier.

Plastsystem kan väga upp till 60 procent mindre än metallsystem och är enklare att transportera. Innovativa sammanfogningstekniker gör att de kan monteras upp till 50 procent snabbare. Dessutom är systemens låga koldioxidavtryck, energieffektivitet och återvinningsbarhet viktiga delar när det gäller att sänka  miljöpåverkan.

 

Allting för kompletta systemlösningar

Rör

Underhållsfria och hållbara

Rören finns i ett brett utbud av material för att optimalt matcha alla typer av tillämpningar – även förisolerade, dubbel inneslutning och ultrarena för speciella krav. Limning eller svetsning sammanfogar dem snabbt, permanent och tillförlitligt.

Rördelar

Snabb och säker fogning

Det omfattande utbudet av rördelar möjliggör snabb och säker sammanfogning. Beroende på kraven kan de vara permanenta eller löstagbara så väl som förisolerade för kyltillämpningar. Specialrördelar finns för materialövergångar och fixering med stål.

Ventiler

Exakt reglering för alla medier

De huvudsakligen underhållsfria, hållbara ventilerna erbjuder exakt reglering även för dosering av aggressiva och slipande medier. Ett omfattande utbud av specialventiler kompletterar spjäll-, kul- och membranventilerna.

Automation

Databehandling och processoptimering

Mät- och reglertekniken tillhandahåller system- och processdata som gör det möjligt för kunderna att optimera sin tillämpning. Pneumatiska och elektriska ställdon gör det möjligt för personalen att sättas in mer effektivt och en högre grad av process- och kvalitetsstyrning.

Tjänster

Stöd i alla projektfaser

GF Piping Systems tjänster stöttar kunderna i varje fas i projektet. Detta inkluderar beräkningar, expertstöd vid valet av material och produkter, hantering av komponenter och montering samt kvalitetsstyrning.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building