GF Piping Systems tacklar några av de mest påtagliga riskerna i kraftverk, så som produktionsavbrott och ökade underhållskostnader på grund av läckage orsakade av korrosion.

value-bar-icon-6 Reducerade kostnader och risker

Våra underhållsfria termoplastiska rörsystem möjliggör snabb och enkel montering samtidigt som kostnaderna reduceras. Tack vare deras flexibilitet absorberar de bättre rörelser i marken än ett metallrörsystem.

value-bar-icon-1 Garanterad svetskvalitet

Den oförstörande testtekniken från GF Piping Systems kontrollerar kvaliteten på det termoplastiska systemets svetsfogar med hjälp av ultraljud och utvärderar dem individuellt. Den hittar eventuella brister innan de hunnit skapa problem och ökar systemets säkerhet.

value-bar-icon-5 Snabbare montering med hög kvalitet

GF Piping Systems kan prefabricera segment och anpassade systemkomponenter för att sen skicka dem till anläggningsplatsen helt förmonterade. Detta minskar monteringsarbetet och den tid som krävs på plats samtidigt som den ökar kvaliteten på arbetet.

hr Högre personaleffektivitet

Vår automationsteknik utnyttjar system- och processdata och tillåter kunder att optimera sina applikationer. Pneumatiska och elektriska ställdon gör det möjligt att sätta in resurser mer effektivt vilket ger ökad process- och kvalitetskontroll.

Högsta tänkbara nivå av säkerhet och tillförlitlighet

Kraftverk kräver en mängd olika kemikalier för att kontinuerligt generera energi. De känsligaste applikationerna är kylningen och vattenbehandlingen till pannorna. Detta eftersom ett funktionsavbrott här direkt påverkar förbränningsprocessen, ofta med kraftig kemisk korrosion som resultat.

Relaterade system

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building