Energi

Ger dig möjligheter - termoplastiska rörsystem av hög kvalitet ger säkra och effektiva kraftverk.

GF Piping Systems tacklar några av de mest påtagliga riskerna i kraftverk, så som produktionsavbrott och ökade underhållskostnader på grund av läckage orsakade av korrosion.

Högsta tänkbara nivå av säkerhet och tillförlitlighet

Kraftverk kräver en mängd olika kemikalier för att kontinuerligt generera energi. De känsligaste applikationerna är kylningen och vattenbehandlingen till pannorna. Detta eftersom ett funktionsavbrott här direkt påverkar förbränningsprocessen, ofta med kraftig kemisk korrosion som resultat.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building