Onlineverktyg

GF Piping Systems olika onlineverktyg underlättar konfiguration och beräkning för nästan alla dina applikationer. Genom att ange material- och produktval samt design och dimensioner kan du enkelt och snabbt beräkna de avgörande faktorerna för din applikation. Från dricksvatteninstallation till säker transport av kemiska ämnen.

Våra onlineverktyg har utvecklats med hjälp av våra experter och uppdateras ständigt. Användargränssnitten är enkla och intuitiva, så att du snabbt och enkelt kan nå ditt mål.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare råd är du välkommen att kontakta en av våra experter.

Access tool Flow Calculator

Flödeskalkylator

Med vår flödeskalkylator kan du fastställa flödeshastighet, flödesmängd och tryckförlust i förhållande till invändig rördiameter och nominell diameter.

Access tool Chemical Resistance Tool

Verktyg för att bedöma kemikaliebeständighet

Inte varje rörmaterial är lämpligt för transport av aggressiva vätskor och gaser. Användning av felaktiga material kan leda till problem. Med detta online-verktyg kan du hitta rätt material till ditt projekt både snabbt och enkelt.

 

Access tool COOLING Toolbox

COOLING Tool-Box

Beräkningsverktyget för kyla gör det möjligt för dig att beräkna alla rörsystemparametrar som är viktiga för kylning, till exempel tryckförlust, värmeförlust, kontraktion och temperaturförlust.

 

Access tool PRV Sizing Tool

Anpassad produktdesign och prefabricering

Våra anpassningsteam utformar den lösning som passar dig bäst och har dina individuella behov och din tillämpning i fokus när de utvecklar skräddarsydda delar till kompletta system eller speciallösningar som produceras i små serier, individuell rådgivning och prefabricering utanför anläggningen.

 

Access tool Perfect Flange Connection

Flänskopplingsverktyg

De rätta komponenterna och ett optimalt åtdragningsomoment är avgörande för permanent täta hållbara flänskopplingar. Inte desto mindre uppstår det ofta osäkerhet vid val. Denna beräkning hjälper dig att bestämma komponenter och åtdragningsomoment.

 

Access tool Sensor/Fitting-Finder

Sensor-/rördelssökare

Kvaliteten på processautomationssystem beror på dess sensorer och sensormontering. Om du använder korrekt rördel är monteringen mycket enklare. Detta verktyg gör det enklare att hitta rätt rördel som tar in sensorn i ditt system med hänsyn tagen till ditt rörsystems material, standard och dimension

 

 

 

Access tool Pressure/Temperature Diagram

Tryck-/ temperaturdiagram

Material, drifttemperatur och tryck är avgörande för valet av rätt rörsystem. Denna beräkning hjälper dig att kombinera parametrarna korrekt och att hitta det optimala systemet.

 

Access tool K Factor Calculator

Kalkylator för k-faktor beräkning

K-faktorer är kalibreringsvärden (impulser per volymenhet) som används för att omvandla flödessensorns utmatade frekvenser till flödeshastighet. Denna beräkning hjälper dig att bestämma korrekt K-Factor för din flödessensor.

 

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building