Nivå

GF Piping Systems erbjuder ett brett utbud av tekniker för mätning av nivåer i tankar antingen kontinuerligt eller för att upptäcka punktnivåtrösklar offers. På grund av den stora mångfalden olika processvätskor och typer av kärl krävs olika metoder för att hålla kontroll på vätskor - inte endast rörsystem utan även i tanktillämpningar.

Kontinuerlig nivåkontroll detekterar nivån i tanken kontinuerligt.  Beroende på tillämpningens krav och processvätskans egenskaper går det antingen att använda en enhet med kontakt eller utan kontakt.  GF nivåsensorer ger information om exakt nivå med hjälp av analoga eller digitala signaler för att garantera enkelt gränssnitt med PLC:er.

För att bibehålla fullständig kontroll över vätskenivån i tankar går det att använda punktnivåbrytare för fysisk upptäckt av kritiska påfyllningsnivåer. Dessa iinstrument ger extra säkerhet och kontroll. De monteras ofta tillsammans med en kontinuerlig nivåsensor som ett back-upsystem och kan dessutom användas för att direkt reglera fyllnings- och tömningsprocessen.

Radarprincipen är den mest avancerade mättekniken för mätning av tanknivåer även i utmanande tillstånd som i kemikalieångor, trycktankar eller lättare skum. GF:s kontaktfria radar gynnas tack vare sin säkerhet och långsiktiga tillförlitlighet och används för korrosiva och ångande processvätskor.

I kärl som innehåller kraftigt omrörda vätskor eller kraftiga skumlager är den styrda radarnivåsändaren ett ännu mer tillförlitligt val. Den erbjuder fantastiska prestanda för vätskor med låg dielektricitet och skum och det finns högprestandabeläggningar för att skydda kontaktsonderna mot vätska och de är idealiska för kompakta tankar.

Integration är enkel att göra tack vare universella gränssnitt. Enkel igångkörning via displayen eller via datorkonfigurationsverktyg. En partner för att täcka alla dina krav när det gäller tanknivåmätning.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building