gfps-image-hero-banner-transmitter.jpg

Sändare och controllers

GF SmartPro transmitter och multifunktionsinstrument för dina processapplikationer: 9900 är en en-kanals transmitter som finns för panel- eller fältmontering medan den två-kanals instrumentet 9950 har stöd för två sensorer av samma eller av olika typ i ett instrument.

9900- och 9950-X-muliparameterstyrenheterna kan konfigureras på plats med en användarspecificerad kombination av ingångar, utgångar och reläer med hjälp av lättinstallerade moduler i basenheten. GF-sändare och styrenheter stöder GF-flöde, pH/ORP, konduktivitet/resistivitet, salthalt, temperatur, tryck, nivå, löst syre och enheter som överför en 4 till 20 mA-signal med hjälp av 8058 iGo® enkanalsomvandlaren.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building