Luftnings- och avluftningsventil 591

GF Piping Systems luftnings- och avluftningsventil typ 591 som är lätt, kompakt och tillgänglig för ett urval av rörkonfigurationer och tankar säkerställer tillförlitlig ventilation av vätskor och gaser för att förhindra återflöde och tilltäppning.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building