Försäljning VA / Industri

Jan Ångman

Försäljningschef Sverige

VA & Industri

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5

117 43 Stockholm

Stockholm

Sverige

Robert Follrud

Segementsansvarig Kyla

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

Peter Ernström

Säljare Region Väst

Segmentsansvarig kemikalieindustri

Georg Fischer AB

Bäckeforsgatan 7

431 38 Mölndal

Sverige

Mikael Bork

Säljare Region Öst

Segmentsansvarig VA

Georg Fischer AB

Dammkärrsvägen 9

618 95 Stavsjö

Sverige

Thomas Hammarbäck

Logistikchef DC Nordic

Säljare Region Mellan-Väst

738 91 Norberg

Sverige

Jan Söderberg

Säljare Region Mitt & Stockholm

Georg Fischer AB

Ingenjörsgatan 18

802 93 Gävle

Sverige

Klemmet Israelsson

Säljare Region Norr

Georg Fischer AB

Stationsgatan 12

936 51 Jörn

Sverige