VVS och komfortkyla

De rätta lösningarna för dricksvatten-, avlopps-, värme- och kylapplikationer - hållbara lösningar som utvecklats för att uppfylla en modern byggnads högt ställda krav.

Högt ställda krav

Dricksvatteninstallationer måste klara de högsta tänkbara hygienkraven och säkra vattenkvaliteten. Varmvattendistribution kräver energieffektiva system med tillförlitlig mät- och styrteknik för att säkerställa en hög nivå av komfort och hygien.

GF Piping Systems levererar hållbara och effektiva plaströrsystem och ventiler för bostadshus, hotell, sjukhus, industribyggnader, rekreationsanläggningar och fartyg.

Material och tjänster av hög kvalitet

Rörsystemen är tillverkade av plast av hög kvalitet och brons med hög korrosionsbeständighet, varmgalvaniserat aducerat gjutjärn med mycket ren zinkråvara och mässingslegeringar som uppfyller alla nödvändiga godkännanden för dricksvatten på vår marknad.
Våra tjänster är lämpliga för nybyggnation eller renovering av alla typer av fastigheter. Övervaka hela din dricksvatteninstallation, från inkommande vatten i byggnaden ut till tappunkterna.

contact-image-per-axtilius.jpg

Per Axtilius

Chef för affärsutveckling

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige