VVS och komfortkyla

De rätta lösningarna för dricksvatten-, avlopps-, värme- och kylapplikationer - hållbara lösningar som utvecklats för att uppfylla en modern byggnads högt ställda krav.

Högt ställda krav

Dricksvatteninstallationer måste klara de högsta tänkbara hygienkraven och säkra vattenkvaliteten. Varmvattendistribution kräver energieffektiva system med tillförlitlig mät- och styrteknik för att säkerställa en hög nivå av komfort och hygien.

GF Piping Systems levererar hållbara och effektiva plaströrsystem och ventiler för bostadshus, hotell, sjukhus, industribyggnader, rekreationsanläggningar och fartyg.

value-bar-icon-1 Hygienlösningar för dricksvattenförsörjning i byggnader

Vi erbjuder plastsrörsystem och ventiler med en teknik som förhindrar mikrobiologisk kontanimering. Våra hygienlösningar inkluderar tillförlitlig mätning, kontrollteknik och ingreppsåtgärder för att säkerställa högsta tänkbara vattenkvalitet för känsliga miljöer, till exempel hotell och sjukhus.

value-bar-icon-3 Komfort för fastighetsägaren och hyresgästerna

Tack vare våra rördelars fullflödesteknik erbjuder vi rörsystem med minimala tryckförluster och låga ljudnivåer. Vårt tysta avloppsrörssystem är förstärkta och därför extra ljudisolerande. Njut av komforten som ges av att den önskade vattentemperaturen omedelbart finns tillgänglig från kranen.

value-bar-icon-5 Enkelt och lätt montage

Vi tillhandahåller lösningar med hög kvalitet som är enkla att montera för installatörer och projekteringsvänlig för konsulterna för att upprätthålla dricksvattenkvaliteten i varm- och kallvattenförsörjning, avlopp, värme och komfortkylning av bostads- och kontorshus.

wolke Hög energieffektivitet och hållbarhet

Vi erbjuder energieffektiva system och lösningar inklusive tillförlitlig mät- och styrteknik för att säkerställa en hög nivå av komfort och för att minimera energiförbrukningen och temperaturförluster i varmvattenrören inne i byggnaderna.

Material och tjänster av hög kvalitet

Rörsystemen är tillverkade av plast av hög kvalitet och brons med hög korrosionsbeständighet, varmgalvaniserat aducerat gjutjärn med mycket ren zinkråvara och mässingslegeringar som uppfyller alla nödvändiga godkännanden för dricksvatten på vår marknad.
Våra tjänster är lämpliga för nybyggnation eller renovering av alla typer av fastigheter. Övervaka hela din dricksvatteninstallation, från inkommande vatten i byggnaden ut till tappunkterna.

Ladda ner vår VVS-broschyr

Hotell

I en hotellbyggnad förväntar sig både gäster fastighetsägaren förstklassig komfort vilket innebär perfekt fungerande och miljövänliga värme-, kyl- och vattenförsörjningssystem. Det betyder låga ljudnivåer i rörsystemen och korta väntetider för t.ex. varmvatten. Samtidigt ska systemet minimera risken för bildningen av bakterier och biofilm för att inte riskera gästernas hälsa.

Läs mer

Sjukhus och hälsovård

För sjukhus och hälsovårdsinrättningar är rent vatten en livsnödvändighet. Vatten används i princip i alla processer så som tvättning före kirurgi, rengöring av kirurgiska instrument och sjukhusinrättningar, catering, sjukhusstädning och tvätt.

Ladda ner vår VVS-broschyr

Bostads- och industribyggnader

Komfort, hygien och hållbarhet är är viktiga aspekter i bostads- och kontorsbyggnader. Båda förlitar sig på miljövänliga värme- och kylsystem samt hållbara och hygieniska dricksvatteninstallationer.

Länk till Marina applikationer

Marina VVS installationer

GF Piping Systems är robusta korrosionsfria lösningar som är lätta att montera för den marina miljön.

contact-image-per-axtilius.jpg

Per Axtilius

Chef för affärsutveckling

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige