GF 800/1200 stumsvetsmaskin

Hydrauliska stumsvetsmaskiner används vid tung verksamhet på anläggningsplatser med stora rör och rördelar av plast. Den elektriska styrboxen garanterar en säker strömutmatning till alla maskinenheter.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building