GF Harvel-portföljen består av tryckrör, avloppsrör, dubbel inneslutning, rördelar, fogningstekniker och andra produkter huvudsakligen för säker och tillförlitlig överföring av vatten och korrosiva medier. Konstruktionsmaterialen inkluderar PVC, CPVC, PP och PVDF med system som uppfyller alla relevanta standarder och godkännanden för breda tillämpningar tvärs över alla kommersiella, kommunala, institutionella och marina marknader.

Kvalitet som du lita på

Termoplastiska rörsystem från GF Harvel konstrueras och tillverkas enligt högsta tänkbara kvalitetsstandarder inom industrin för att tillhandahålla år, till och med årtionden, av problemfri funktion för att hålla underhållskostnaderna på ett minimum.

Robusta prestanda

GF Harvel tillverkar många olika rörsystem i många olika material så att mekaniska och termala egenskaper och egenskaper för kemikaliebeständighet kan matchas mot specifika tillverkningskrav för optimerade långsiktiga prestanda.

Alltid innovation

GF Harvel är engagerat för att förstå kunders behov och låta dessa behov driva lanseringen av nya produkter och specialiserade lösningar som fortsätter att leverera ökat värde till marknaden.

En ärevördig partner

GF Harvel med mer än 70 års erfarenhet i branschen har mångfaldigats med ett starkt och växande team av experter med fina meriter inom viktig tillämpning och konstruktion av rörsystem och är berett att vara din partner i framgång.

Georg Fischer Harvel

7777 Sloane Drive

72206 Little Rock

USA

GF logo on the headquarters building