GF Harvel-portföljen består av tryckrör, avloppsrör, dubbel inneslutning, rördelar, fogningstekniker och andra produkter huvudsakligen för säker och tillförlitlig överföring av vatten och korrosiva medier. Konstruktionsmaterialen inkluderar PVC, CPVC, PP och PVDF med system som uppfyller alla relevanta standarder och godkännanden för breda tillämpningar tvärs över alla kommersiella, kommunala, institutionella och marina marknader.

Kvalitet som du lita på

Termoplastiska rörsystem från GF Harvel konstrueras och tillverkas enligt högsta tänkbara kvalitetsstandarder inom industrin för att tillhandahålla år, till och med årtionden, av problemfri funktion för att hålla underhållskostnaderna på ett minimum.

Robusta prestanda

GF Harvel tillverkar många olika rörsystem i många olika material så att mekaniska och termala egenskaper och egenskaper för kemikaliebeständighet kan matchas mot specifika tillverkningskrav för optimerade långsiktiga prestanda.

Alltid innovation

GF Harvel är engagerat för att förstå kunders behov och låta dessa behov driva lanseringen av nya produkter och specialiserade lösningar som fortsätter att leverera ökat värde till marknaden.

En ärevördig partner

GF Harvel med mer än 70 års erfarenhet i branschen har mångfaldigats med ett starkt och växande team av experter med fina meriter inom viktig tillämpning och konstruktion av rörsystem och är berett att vara din partner i framgång.

Fuseal® PP rörsystem för specialavlopp

Fuseal® PP är primärt ett elektrosvetsrörsystem som också kompletteras av en hel serie av Fast-Lock™ mekaniska rördelar. De två rördelstyperna är utbytbara, enkla att montera och fullständigt tillförlitliga för specialavlopp.

Fuseal 25/50™ PVDF rörsystem för specialavlopp

Fuseal 25/50™ PVDF rörsystem är en teknisk lösning för cirkulationsrör för returluft.

Fuseal Squared™ dubbelt inneslutet rörsystem för specialavlopp av polypropylen

Fuseal Squared™ dubbelt inneslutna rör är ett idealiskt val för system för överföring av specialavlopp där sekundär inneslutning krävs eller önskas.

Marine Grade™ rörsystem av CPVC

Marine Grade™ CPVC är den idealiska lösningen för system för vitt, svart och grått vatten där det behövs förbättrade brandskyddsegenskaper men USCG listing krävs inte.

Marint rörsystem av PVC

Marin PVC är den idealiska lösningen för system för vitt, svart och grått vatten där det behövs förbättrade brandskyddsegenskaper utan att IMO-kraven för lågor, rök och gifitighet behövs.

PPro-Seal™ rörsystem av naturlig polypropen

PPro-Seal™ Natural PP är en ren, hållbar och robust produkt som är enkel att använda och har utmärkt kemikalie- och korrosionsbeständighet.

Det industriella rörsystemet Schedule 40 PVC

Det industriella rörsystemet Schedule PVC 40 uppvisar exceptionellt konsekvent kvalitet med enhetliga egenskaper vilket gör det till det val som föredras av både monterör och tillverkare.

Industrial Schedule 40 CPVC-rör

Rören CPVC Industrial Schedule 40 är tillverkade baserat på beprövad teknisk expertis och har ett beprövat och testat recept för framgång i en värld med ständiga tekniska förändringar.

Det industriella rörsystemet Schedule 80 PVC

Det industriella rörsystemet Schedule PVC 80 uppvisar exceptionellt konsekvent kvalitet med enhetliga egenskaper vilket gör det till det val som föredras av både montörer och tillverkare.

Rörsystemen ChlorFIT® CPVC Schedule 80 Corzan®

Rörsystemet ChlorFIT® Schedule 80 är det perfekta valet för varm- och kallvatten i både kommersiella och institutionella projekt.

SeaDrain® vitt marint avlopp

Se vilken skillnad ett korrosionsfritt dräneringssystem kan göra när det gäller att ge ringa underhåll, viktbesparingar och förlängd livslängd, allt i vår färgfria UV-beständiga plastlösning.

SeaCor®

SeaCor® är det första plaströrsystemet som har fått USA:s kustbevaknings typgodkännande för vit-, svart- och gråvattensystem.

Georg Fischer Harvel

7777 Sloane Drive

72206 Little Rock

USA

GF logo on the headquarters building