BCF fusionsmaskin garanterar hög reproducerbarhet för fusionskvaliteten, till och med för fusionsfogning på plats. En extern värmeenhet får materialet att flöda in i fusionszonen utan att ändra materialets egenskaper. En bälg som är placerad i fusionszonen genererar en sträng- och sprickfri fusionsvets. Maskinen täcker materialet PVDF (SYGEF) och PP-n (PROGEF Natural) i ett dimensionsområde på d20 mm upp till d110 mm.

Inga orörliga skaft och minimal påfrestning i fusionsfogen.

BCF är den optimala fusionstekniken för låg mikrobiologisk beläggning och utmärkt rengöringsmöjlighet. En fusionszon utan påfrestning och med extrem smidighet samt hög kemikaliebeständighet och mekanisk beständighet gör BCF fusionsfogning enastående.

Reproducerbar och dokumenterad smältsvetskvalitet.

Mycket automatiserade, egenövervakade och programvarustyrda fusionsprocesser möjliggör hög reproducerbarhet. Ett användarvänligt gränssnitt minimerar operatörens fel och garanterar enkelt handhavande.

Kapacitet för fjärrfusionsfogning

Med fjärrfusionsenheten går det att svetsa på upp till åtta meters avstånd från maskinhöljet utan någon förlust av kvalitet. Detta gör det möjligt att utföra fusionsprocedurer i svåra och trånga utrymmesförhållanden.

Extremt mångsidig

BCF fusionsmaskin levereras som ett komplett system, inklusive ett arbetsbord med all nödvändig utrustning och ett transportfodral som passar på europallar. Den har konstruerats för industriella tillämpningar och renrumsförhållanden.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building