Industri

Planeringsunderlaget för industri innehåller hela expertisen om industriella rörsystem hos GF Piping Systems och är uppdelad i två böcker.

Den första boken "Dimensionering och installation" beskriver och förklarar grunderna för planering, produktval, bearbetning samt installation av tryckrör i industriella applikationer. Den andra boken "Process Automation" innehåller information om ventiltyper och teknisk information om alla ventiler. Dessutom täcker den matchande ställdon, mät- och styrtekniker med val av rätt mätsystem, samt information om nätverk och kommunikation.

  • Rörsystem för industriella applikationer
  • Plaströrsmaterial och deras dimensionering och installation
  • Ventiler och lämpliga ställdon
  • Mät- och styrteknik
  • Nätverk och kommunikation

Download our Brochure

Fyll i alla obligatoriska fält markerade med *

Markera minst en kryssruta.

Markera minst en kryssruta.

This is required

Bulk Email - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Entry Point - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Consent Given - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Market Segment - HIDDEN

Markera minst en kryssruta.

Formuläret kan ej skickas. V.g. kontrollera markerade fält.