Tryckreduceringsventil typ 582

Tryckreduceringsventil av typ 582 är hållbar, driftsäker och enkel att använda och dess konstruktion minskar trycket på utloppssidan. Den används för att reducera högre tryck från huvudledningar eller för att skydda känsliga enheter mot att skadas av för högt tryck.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building