GF Piping Systems solenoidventiler som är konstruerade för att integreras i pneumatiska och hydrauliska vätskekraftsystem reglerar medieflödet med en hög grad av noggrannhet och tillförlitlighet. Noll korrosion garanteras tack vare de mycket beständiga plastkomponenterna samtidigt som de känsliga solenoidelementen tätas från vätskan eller gasen inne i röret för maximalt skydd. Idealisk för montering i system som transporterar aggressiva medier.

Utmärkt korrosionsskydd

Solenoidtekniken i ventilerna är hermetiskt isolerad från vätske- eller gasmediet vilket skyddar den mot korrosion och förlänger dess livslängd.

Manuellt låsbar åsidosättning

Varje ventil har en inbyggd manuell åsidosättning som kan aktiveras vid igångkörning av ett rörsystem eller utförande av testning efter underhåll.

Slitstarka material

Dessa solenoidventiler är gjorda av slitstark plast som är mycket beständig mot aggressiva alkaliska och syrahaltiga lösningar.

Flera olika tillämpningsfält

Tack vare deras korrosionsbeständighet omfattar tillämpningarna för dessa solenoidventiler kemikalieanläggningar, färg- och tvättanläggningar samt vattenbehandlingssystem.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building