Alla SYGEF Pluskomponenter kännetecknas i synnerhet av sina ojämförliga kvalitetsegenskaper. Renrumsproduktion i toppklass enligt ISO klass 5 (100) och dubbel förpackning säkerställer högsta tänkbara renhetsnivå. Tack vare kontinuerliga förbättringar överskrids kvalitetskraven enligt standarden SEMI F57 när det gäller ytgrovhet med råge. Sömlös kvalitetssäkring med hjälp av CAD-system och regelbundna läckagetester garanterar 100 % spårbarhet.

value-bar-icon-2 Högsta tänkbara processäkerhet

För att uppfylla högsta tänkbara renhetskrav för våra kunder utförs produktions- och förpackningsprocesserna för alla SYGEF Plus-komponenter i renrumsförhållanden enligt klass 5 (100). SYGEF Plus "high-purity chain" garanterar 100 % övervakade processer.

value-bar-icon-3 Verifierbar kvalitet

Varje komponent genomgår en 100 % visuell inspektion och har fullständig spårbarhet från råmaterial till slutprodukten som levereras till kunden. Alla data när det gäller kvalitet sparas på ett sätt som går att komma åt med hjälp av ett CAD-system.

value-bar-icon-1 Ojämförliga produktegenskaper

Användning av toppmodern tillverkningsutrustning och decennier av erfarenhet inom renrumsproduktion av fluoropolymerer gör att kvalitetskraven enligt SEMI F57 när det gäller ytgrovhet överskrids med råge.

value-bar-icon-6 Enastående beständighet

Idealisk för användning i kalla och varma ultrarena vattensystem (UPW/HUPW) eller mycket rena kemikalier inom mikroelektronikindustrin.

Plaströr

Robusta plaströr med låg vikt är idealiska för användning i ett stort utbud av tillämpningar. Dessa universalrör är mångsidiga men ändå hållbara och erbjuder tillförlitlig och godkänd kvalitet.

Adaptrar och övergångar

Adaptrar och övergångar är avgörande för sammanfogning av alla typer av rör, oavsett om det är metall- , plast- eller blandade rörsystem. GFs utbud spänner över många olika material och erbjuder tillförlitliga fogar samtidigt som de är enkla att montera.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga rördelar som enkelt ändrar rörets riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Huvar, lock och proppar

Huvar och lock från GF Piping System finns i olika dimensioner, i olika material för att passa alla dina behov. Temporära proppar gör trycktestningen av en monterad rörledning enklare.

Skarvmuffar

Förenkla rörinstallationsprocessen med skarvmuffar. De limmas, svetsas eller fogas mekaniskt för att skapa en trycktät förbindning och är speciellt konstruerade för att enkelt monteras på rör utan att det krävs extra utrustning.

Flänsförband

Flänsförband är ofta den bästa mekaniska förbindningen mellan rörsegment eller för montering av ventiler av stora dimensioner.

Installationsrördelar

GF Piping Systems har ett omfattande utbud av installationsrördelar i ett brett urval av material som säkerställer säker och korrekt placering av sensorer och elektroder. Rördelarna passar perfekt till GF Signet-produkter och är avgörande för enkel installation av mätutrustning.

Förminskningar

Förminskningar används för en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar förgreningar gör T-/Y-rör och korsrör installationen mycket enklare. Dessa rördelar är finns ett flertal material täcker flera olika dimensionsområden

Kopplingar

Rörkopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment och för montering av alla typer av komponenter upp till dimensionen d110/DN100. Rörkopplingar finns i ett brett utbud av olika material och anslutningsalternativ.

Rördelar med fästpunkt

Rördelar med fästpunkter används för korrekt utformning och montering av ett rörsystem. Det finns olika lösningar för alla relevanta tillämpningar.

Laboratoriekulventil 522

Laboratoriekulventilen 522 som är lätt, robust och med kompakta dimensioner är perfekt för användning i tillämpningar där utrymmet står högt i kurs. Den är extremt enkel att montera och finns i metriska konfigurationer och brittisk standard.

2-vägs membranventil

GF Piping Systems erbjuder ett brett utbud av membranventiler som är avsedda för användning i många olika tillämpningar från kemikaliebehandling till vattenbehandling. Detta inkluderar manuell, pneumatisk och elektrisk drift i kombination med alla plast- och membranmaterial.

3-vägs membranventil

T-membranventilen är en nollstatikventil som kan användas i ett brett urval av tillämpningar och den är idealiskt lämpad för flödesreglering och öppnings-/stängningsarbeten. Dött utrymme elimineras runt ventilen tack vare den innovativa konstruktionen.

Tryckreduceringsventil typ 582

Tryckreduceringsventil av typ 582 är hållbar, driftsäker och enkel att använda och dess konstruktion minskar trycket på utloppssidan. Den används för att reducera högre tryck från huvudledningar eller för att skydda känsliga enheter mot att skadas av för högt tryck.

Vridspjällventil av typ 038

Denna vridspjällventil av flänstyp har ett hus av nodulärt gjutjärn med epoxi- eller rilsanbeläggning. Den kan användas som en änd- eller mellanventil. Om ventilen används i slutet av en ledning är det maximala trycket 5,6 bar för DN50 till DN100 och 3,5 bar över DN200.

Vridspjällventil av typ 065

Vridspjällventil 065 kan användas universellt som en avstängnings- eller reglerventil vid tillämpningar med vattenrening med hög renhet eller vid tillämpningar med vattenfiltrering.

Skovelhjulssensorinsatser

Skovelhjulsflödessensorer är mycket repeterbara, robusta sensorer som erbjuder exceptionellt värde med litet eller inget underhåll.

Magnetiska flödesmätare

GF Signet magnetiska flödesmätare är mångsidiga sensorer som är enkla att montera utan rörliga delar och patenterad teknologi för magnetiska flödesmätare.

Svävkroppsmätare

Svävkroppsmätare används för att mäta flöden i industriella rörtillämpningar. De erbjuder ett brett utbud av mätalternativ för en mängd olika situationer.

Reservdelar

Originalreservdelar av hög kvalitet till system och produkter från GF Piping Systems. Reservdelar finns under hela ditt systems livslängd och tillgängliga under en överenskommen tidsram.

Tillbehör

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tillbehör för att bistå dig med dina installationsprojekt. Tillbehör finns under hela ditt systems livslängd och är tillgängliga under en överenskommen tidram.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige