value-bar-icon-6 Hög kostnadseffektivitet

Innovativa, tillförlitliga produkter med högsta tänkbara kvalitet möjliggör reducerade driftskostnader och lägre energiförbrukning.

value-bar-icon-1 Ökad säkerhet - Fullständig kontroll över kemikalierna

Automation tillsammans med korrosionsfria rörsystem för säker transport av farliga vätskor säkerställer smidig drift under hela livslängden utan läckage.

value-bar-icon-gear2 Korrosionsbeständighet

Rörsystem av termoplast korroderar inte som av metallrörsystem kan göra när de utsätts för kemikalier. GFs stora utbud möjliggör rätt materialval beroende på kemikalier och processparametrar.

value-bar-icon-3 Lägre energiförbrukning

Hög ytfinhet på innerväggarna förhindrar bildning av beläggningar i rör och möjliggör en jämn genomströmning med ett konstant pumptryck.

Vi har lösningarna för att uppfylla dina applikationers behov.

Vi erbjuder säkra och tillförlitliga lösningar för kostnadseffektiv tillverkning och hantering av kemiska produkter. Vårt fokus ligger på applikationer inom följande områden: kemikalieproduktion, kemikaliedistribution och ytbehandling.

Ladda ner broschyr

Blandning - Utlastning (Batching)

GF Piping Systems erbjuder en omfattande produktportfölj för doseringssystem och utlastning av kemikalier. Våra automationsprodukter säkersäller exakt reglerad kemikaliehantering.

Utspädningsanläggning

Utspädning av kemikalier kräver mycket specialiserade och tillförlitliga flödesregleringar, i synnerhet vid arbete med aggressiva medier. Koncentrerade kemikalier i små mängder doseras inline eller med hjälp av en statisk mixer som säkerställer korrekt utspädning.

Mekanisk tryckreglering

Tillförlitlig försörjning av kemikalier till doseringspunkter genom mekanisk tryckreglering. Det är viktigt att upprätthålla det önskade trycket inom ett system både för produktionssäkerheten och systemkomponenternas livslängd. GFs tryckregleringsventiler är kompakta, exakta och tillförlitliga när det gäller att hålla trycket på avsedd nivå.

Inlastning - Lagringstank

I varje tillverknings- och processanläggning krävs det tankar för att lagra kemikalier. GF Piping Systems erbjuder snabba, tillförlitliga och säkra produkter för påfyllning av lagrings- och förbrukningstankar.

Ytbehandling

Ytan på ett föremål ska skydda mot kemisk, fysisk och frätande påverkan. För att vara helt säker på att en produkt uppfyller specifika standarder och krav, används olika ytbehandlingstekniker. I dessa kemiska processer används ofta GFs kompletta rörsystem.

Relaterade system

contact-image-peter-ernström.jpg

Peter Ernström

Specialistsäljare Processautomation

Georg Fischer AB

Bäckeforsgatan 7

431 38 Mölndal

Sverige