GF Signet pH/ORP-elektroder är mångsidiga processensorer med unik konstruktioner och långa livslängder för användning i allt från vanliga till hårda tillämpningar. När kunderna är anslutna till den smarta sensorelektroniken GF Signet 2751 pH/ORP och sändaren GF Signet 9900/9950 har de tillgång till ett brett utbud av egenskaper och fördelar.

Minneschip aktiverat

Alla GF Signet pH- och ORP-elektroder är minneschipaktiverade för bekväm datalagring och åtkomst till ett brett utbud av unika funktioner. Lagrade kalibreringsdata, driftdata, tillverkningsdata och övervakning av elektrodhälsa kombineras för att underlätta felsökning och fjärrkalibrering och därigenom minimera avbrottstiden för systemet och öka säkerheten.

Konstruerade för att hålla

Den patenterade kopplingen DryLoc® med korrosionsbeständiga, guldpläterade kontakter säkerställer robust koppling till sensorelektroniken. Ett hållbart hus skyddar mot mekanisk skada och säkerställer utmärkt kompatibilitet med ett brett urval av kemikalier. Den smutsavvisande PTFE-kopplingen och den speciella glassammansättningen som används till högprestandaelektroder garanterar noggrannhet och en långvarig process.

Elektroder för vanliga tillämpningar

Dessa processensorer är konstruerade för hårda medietillämpningar med förhöjda temperaturer, suspenderade vätskor och höga koncentrationer av kemikalier för optimala prestanda, kostnadsbesparingar för utrustning och minskad underhållsfrekvens.

Smart sensorelektronik

Den smarta sensorelektroniken GF Signet 2751 pH/ORP erbjuder kraftigt förbättrad diagnostik, prestanda och bekvämlighet samtidigt som den säkerställer maximal process- och dataintegritet. 2751 är lösningen för fältfri kalibrering som bidrar till att reducera systemets stilleståndstid, systemkalibrering och kalibreringskostnader. Den automatiska hälsokontrollen skär dessutom ner tidskrävande underhåll och kalibrering.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building