Styrventiler

GF Piping Systems reglerventiler upprätthåller de önskade flödesegenskaperna inom rörsystemet. Deras extremt enkla konstruktion leder till kompakta dimensioner vilket möjliggör montering i begränsade utrymmen.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building