Det spelar ingen roll om det handlar om vatten eller aggressiva medier, metall eller plast, låg- eller högtryck och låga eller höga flödeshastigheter, rena eller smutsiga medier, GF ultraljudsflödesmätare passar för exakt mätning av flödeshastigheter utan kontakt över alla sektorer. De är enkla att montera och konfigurera. De är därför lämpliga för många olika tillämpningar – från industriell processteknik och kemiska processer med aggressiva medier till tillämpningar med ultrarent vatten i mikroelektronik- eller läkemedelsindustrin. Doseringsprocesser i allmänna simbassänger och kylsystem för behandling av industriellt eller kommunalt vatten och avloppsvatten.

Enkel montering

Ultraljudsflödesmätarna är kompakta med en stor display som är tydlig och lätt att läsa av. De kan dessutom användas på små system vilket gör dem väldigt mångsidiga. Fastklämningsprincipen gör monteringen enkel. Enheten kan bli driftklar på några minuter - till och med under pågående produktion. Det behövs ingen öppning av systemet, inget ingrepp i produktionsprocessen och det behövs ingen användning av utbildade specialister.

Underhållsfri mätning

Ulstraljudsflödesmätare fungerar virutellt underhållsfritt och ger exakta mätresultat under många år. Frekvent rengöring eller andra underhållsuppgifter hör nu till det förflutna. Det behövs ingen justering av flödesmätarna utöver de kalibreringar som krävs enligt normerna.

Maximal tillgänglighet

Ultraljudsflödesmätare kommer inte i kontakt med flödesmediet och har inga mekaniska delar som är föremål för påfrestningar under mätningen. I och med detta garanteras maximal tillgänglighet för mätningen och korrekt funktion även vid aggressiva medier, nötning eller höga tryck.

Lämplig för alla dimensioner

GF ultraljudsmätare finns för alla dimensioner från d13 till d2000 och de är i hög grad oberoende av mediet, rörmaterialet och monteringsplatsen.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building