Hitta allt du behöver veta om dina befintliga eller planerade rörinstallationer i vårt omfattande planeringsunderlag. Klicka bara på dokumentet som är kopplat till ditt affärsområde och fyll i formuläret för att ladda ner dokumentationen:

VS

Planering - byggnad - drift: de byggnadstekniska planeringsgrunderna är  ramverket för hela processen från planering och installation till idriftsättning av dricksvatten-, trycklufts- och avloppsvatteninstallationer.

Industri

Planeringsunderlaget för industri innehåller hela expertisen om industriella rörsystem hos GF Piping Systems och är uppdelad i två böcker.

VA

Som en ledande leverantör av rörsystem i plast erbjuder vi våra kunder inte bara pålitliga produkter, utan också ett heltäckande paket av tjänster. Vår support sträcker sig från en omfattande teknisk manual eller det omfattande CAD-biblioteket till ett internationellt team av experter, som arbetar nära tillsammans med lokala försäljningsföretag. 

VS

Planering - byggnad - drift: de byggnadstekniska planeringsgrunderna är  ramverket för hela processen från planering och installation till idriftsättning av dricksvatten-, trycklufts- och avloppsvatteninstallationer.

Kapitlet "Grunderna" innehåller också omfattande information om mediavatten och luft samt om olika material och anslutningstekniker. Planeringsunderlaget innehåller alla tekniska data och installationsanvisningar för alla GF Piping Systems rörsystem.

 • Media, material och sammanfogningstekniker
 • Dricksvatteninstallationer
 • Tryckluftsinstallationer
 • Avloppsvatteninstallationer
 • Isolering och brandskydd
 • Drift av dricksvatteninstallationer

Industri

Planeringsunderlaget för industri innehåller hela expertisen om industriella rörsystem hos GF Piping Systems och är uppdelad i två böcker.

Den första boken "Dimensionering och installation" beskriver och förklarar grunderna för planering, produktval, bearbetning samt installation av tryckrör i industriella applikationer. Den andra boken "Process Automation" innehåller information om ventiltyper och teknisk information om alla ventiler. Dessutom täcker den matchande ställdon, mät- och styrtekniker med val av rätt mätsystem, samt information om nätverk och kommunikation.

 • Rörsystem för industriella applikationer
 • Plaströrsmaterial och deras dimensionering och installation
 • Ventiler och lämpliga ställdon
 • Mät- och styrteknik
 • Nätverk och kommunikation

VA

Som en ledande leverantör av rörsystem i plast erbjuder vi våra kunder inte bara pålitliga produkter, utan också ett heltäckande paket av tjänster. Vår support sträcker sig från en omfattande teknisk manual eller det omfattande CAD-biblioteket till ett internationellt team av experter, som arbetar nära tillsammans med lokala försäljningsföretag. Och när det kommer till att genomföra ett projekt drar våra kunder dessutom nytta av ett brett utbud av utbildningar, antingen på plats eller i våra moderna utbildningscenter över hela världen.

 • Kemisk resistens
 • CAD bibliotek
 • Teknisk support
 • Online och mobila beräkningsverktyg
 • Skräddarsydda lösningar