Grundläggande fakta för planering

Våra tekniska manualer innehåller detaljerad information om materialval, dimensionering, godkännanden och standarder och ger tillgång till ett stort förråd med ytterligare kunskap.

Hitta allt du behöver veta om dina befintliga eller planerade rörinstallationer i vårt omfattande planeringsunderlag. Klicka bara på dokumentet som är kopplat till ditt affärsområde och fyll i formuläret för att ladda ner dokumentationen:

VS

Planering - byggnad - drift: de byggnadstekniska planeringsgrunderna är  ramverket för hela processen från planering och installation till idriftsättning av dricksvatten-, trycklufts- och avloppsvatteninstallationer.

Industri

Planeringsunderlaget för industri innehåller hela expertisen om industriella rörsystem hos GF Piping Systems och är uppdelad i två böcker.

VA

Som en ledande leverantör av rörsystem i plast erbjuder vi våra kunder inte bara pålitliga produkter, utan också ett heltäckande paket av tjänster. Vår support sträcker sig från en omfattande teknisk manual eller det omfattande CAD-biblioteket till ett internationellt team av experter, som arbetar nära tillsammans med lokala försäljningsföretag.